Ceník reklamy:

Reklama na tomto webu nemá za účel přinést mi pohádkové zisky, pouze umožnit přesun webu na lepší hosting... tomu odpovídají i ceny.

Velký banner (468x60 nebo 150x200)...............80 Kč / měsíc, 800 Kč / rok,

   

nebo

  

Střední banner (zhruba 230x60).........................60 Kč / měsíc, 600 Kč / rok,

Malý banner (100x60).......................................50 Kč / měsíc, 500 Kč / rok,

Textová inzerce.................................................5 Kč za řádek / měsíc, 50 Kč za řádek / rok.

Ceny nejsou definitivní, vždy se můžeme rozumně dohodnout. I o rozměrech můžeme podiskutovat...

 

Máte-li zájem umístit svou reklamu na webu OUTDOOR, pište na adresu chocen@unet.cz . Samozřejmě dávám přednost objednání reklamy na celý rok... S rozhodnutím Vám mohou pomoci i tyto statistiky .